פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:29:50
9K 12.50 Km 00:53:26
17.5K 21.10 Km 01:43:58
21.1K 24.60 Km 02:03:06
Total Run 24.60 Km 02:03:06