פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:12
9K 12.50 Km 00:53:23
17.5K 21.10 Km 01:44:25
21.1K 24.60 Km 02:03:03
Total Run 24.60 Km 02:03:03