פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:11
9K 12.50 Km 00:53:24
17.5K 21.10 Km 01:44:26
21.1K 24.60 Km 02:03:02
Total Run 24.60 Km 02:03:02