פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:32:40
9K 12.50 Km 00:56:23
17.5K 21.10 Km 01:45:23
21.1K 24.60 Km 02:02:39
Total Run 24.60 Km 02:02:39