פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:29:35
9K 12.50 Km 00:54:07
17.5K 21.10 Km 01:43:08
21.1K 24.60 Km 02:02:16
Total Run 24.60 Km 02:02:16