פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:28:24
9K 12.50 Km 00:52:31
21.1K 24.60 Km 02:01:20
Total Run 24.60 Km 02:01:20