פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:38
9K 12.50 Km 00:54:45
17.5K 21.10 Km 01:43:24
21.1K 24.60 Km 02:00:55
Total Run 24.60 Km 02:00:55