פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:40
9K 12.50 Km 00:51:54
17.5K 21.10 Km 01:41:18
21.1K 24.60 Km 01:59:37
Total Run 24.60 Km 01:59:37