פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:09
9K 12.50 Km 00:52:37
17.5K 21.10 Km 01:40:15
21.1K 24.60 Km 01:58:19
Total Run 24.60 Km 01:58:19