פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:28:48
9K 12.50 Km 00:50:44
21.1K 24.60 Km 01:58:08
Total Run 24.60 Km 01:58:08