פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:28:52
9K 12.50 Km 00:51:51
17.5K 21.10 Km 01:40:50
21.1K 24.60 Km 01:57:48
Total Run 24.60 Km 01:57:48