פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:29:21
9K 12.50 Km 00:52:22
17.5K 21.10 Km 01:40:09
21.1K 24.60 Km 01:57:38
Total Run 24.60 Km 01:57:38