פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:29:03
9K 12.50 Km 00:53:07
21.1K 24.60 Km 01:57:23
Total Run 24.60 Km 01:57:23