פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:25
9K 12.50 Km 00:52:06
17.5K 21.10 Km 01:38:34
21.1K 24.60 Km 01:55:40
Total Run 24.60 Km 01:55:40