פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:26:53
9K 12.50 Km 00:48:49
17.5K 21.10 Km 01:35:25
21.1K 24.60 Km 01:53:00
Total Run 24.60 Km 01:53:00
דירוג

רצף זמן