פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:25:50
9K 12.50 Km 00:46:33
17.5K 21.10 Km 01:36:40
21.1K 24.60 Km 01:52:58
Total Run 24.60 Km 01:52:58