פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:26:42
9K 12.50 Km 00:49:00
17.5K 21.10 Km 01:35:44
21.1K 24.60 Km 01:52:43
Total Run 24.60 Km 01:52:43