פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:25:50
9K 12.50 Km 00:47:01
17.5K 21.10 Km 01:34:44
21.1K 24.60 Km 01:52:40
Total Run 24.60 Km 01:52:40