פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:28:11
9K 12.50 Km 00:49:39
17.5K 21.10 Km 01:34:56
21.1K 24.60 Km 01:51:16
Total Run 24.60 Km 01:51:16