פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:30:06
9K 12.50 Km 00:50:28
17.5K 21.10 Km 01:34:17
21.1K 24.60 Km 01:49:27
Total Run 24.60 Km 01:49:27