פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:26:21
9K 12.50 Km 00:47:47
21.1K 24.60 Km 01:48:55
Total Run 24.60 Km 01:48:55