פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:26:45
9K 12.50 Km 00:47:15
17.5K 21.10 Km 01:32:14
21.1K 24.60 Km 01:48:55
Total Run 24.60 Km 01:48:55