פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:25:43
9K 12.50 Km 00:46:07
17.5K 21.10 Km 01:31:28
21.1K 24.60 Km 01:48:25
Total Run 24.60 Km 01:48:25