פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:26:07
9K 12.50 Km 00:46:19
17.5K 21.10 Km 01:30:42
21.1K 24.60 Km 01:47:36
Total Run 24.60 Km 01:47:36
דירוג

רצף זמן