פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:24:01
9K 12.50 Km 00:44:22
17.5K 21.10 Km 01:30:27
21.1K 24.60 Km 01:46:16
Total Run 24.60 Km 01:46:16