פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:23:45
9K 12.50 Km 00:42:53
17.5K 21.10 Km 01:30:27
21.1K 24.60 Km 01:45:54
Total Run 24.60 Km 01:45:54
דירוג