פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:25:48
9K 12.50 Km 00:45:20
17.5K 21.10 Km 01:25:48
21.1K 24.60 Km 01:45:18
Total Run 24.60 Km 01:45:18
דירוג

רצף זמן