פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:24:44
9K 12.50 Km 00:45:36
21.1K 24.60 Km 01:44:25
Total Run 24.60 Km 01:44:25