פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:23:40
9K 12.50 Km 00:44:16
21.1K 24.60 Km 01:43:01
Total Run 24.60 Km 01:43:01
דירוג
מיקום שם זמן
1 אופק ציפרמן 01:43:01
2 עדן סידי 02:18:43

רצף זמן