פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:24:55
9K 12.50 Km 00:45:28
17.5K 21.10 Km 01:27:19
21.1K 24.60 Km 01:42:41
Total Run 24.60 Km 01:42:41