פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
3.5K 3.50 Km 00:22:11
9K 12.50 Km 00:38:47
17.5K 21.10 Km 01:13:57
21.1K 24.60 Km 01:38:56
Total Run 24.60 Km 01:38:56
דירוג

רצף זמן