תוצאה
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
9 / 9
100%
כללי
11 / 10
91%
Run 10/11
Bike 11/11
T2
Run 9/11