תוצאה
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
9 / 8
89%
כללי
11 / 9
82%
Run 7/11
Bike 9/11
T2
Run 8/11