תוצאה
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
9 / 7
78%
כללי
11 / 8
73%
Run 5/11
Bike 8/11
T2
Run 6/11