תוצאה
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
9 / 6
67%
כללי
11 / 6
55%
Run 9/11
Bike 2/11
T2
Run 7/11