תוצאה
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
9 / 5
56%
כללי
11 / 5
46%
Run 4/11
Bike 7/11
T2
Run 4/11