תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
9 / 4
45%
כללי
11 / 4
37%
Run 6/11
Bike 6/11
T2
Run 3/11