תוצאה
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
9 / 3
34%
כללי
11 / 3
28%
Run 3/11
Bike 3/11
T2
Run 11/11