תוצאה
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
9 / 2
23%
כללי
11 / 2
19%
Run 2/11
Bike 4/11
T2
Run 2/11