תוצאה
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
9 / 1
12%
כללי
11 / 1
10%
Run 1/11
Bike 1/11
T2
Run 1/11