תוצאה
קטגוריה
26 / 23
89%
מגדר
34 / 31
92%
כללי
50 / 39
78%
Run 41/50
Bike 35/50
T2
Run 44/50