תוצאה
קטגוריה
8 / 8
100%
מגדר
34 / 24
71%
כללי
50 / 28
57%
Run 21/50
Bike 30/50
T2
Run 23/50