תוצאה
קטגוריה
26 / 13
50%
מגדר
34 / 19
56%
כללי
50 / 22
44%
Run 30/50
Bike 20/50
T2
Run 33/50