תוצאה
קטגוריה
26 / 2
8%
מגדר
34 / 4
12%
כללי
50 / 4
8%
Run 4/50
Bike 7/50
T2
Run 3/50