תוצאה
קטגוריה
26 / 1
4%
מגדר
34 / 3
9%
כללי
50 / 3
6%
Run 5/50
Bike 1/50
T2
Run 4/50