תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
34 / 2
6%
כללי
50 / 2
4%
Run 2/50
Bike 9/50
T2
Run 2/50