תוצאה
קטגוריה
8 / 1
13%
מגדר
34 / 1
3%
כללי
50 / 1
2%
Run 1/50
Bike 10/50
T2
Run 1/50