תוצאה
קטגוריה
12 / 12
100%
מגדר
12 / 12
100%
כללי
45 / 41
92%
Run 41/45
Bike 36/45
T2
Run 37/45