תוצאה
קטגוריה
33 / 26
79%
מגדר
33 / 26
79%
כללי
45 / 37
83%
Run 35/45
Bike 32/45
T2
Run 40/45