תוצאה
קטגוריה
33 / 15
46%
מגדר
33 / 15
46%
כללי
45 / 17
38%
Run 23/45
Bike 20/45
T2
Run 13/45